Details

Labhraíonn beirt Íosánach faoina saol agus an obair a rinne siad ónar imigh siad isteach in Ord na nÍosánach. Labhraíonn Alan McGuckian faoi mhúinteoireacht agus faoin tréimhse a chaith sé i gCeanada agus sna hOileáin Fhilipíneacha. Labhraíonn Frainc Mac Brádaigh faoina obair i bpríosún Mhaigh gCabraí, faoi oilithreacht a rinne sé agus faoina thréimhse sa Fhrainc. Labhraíonn an bheirt acu faoi na fáthanna gur imigh siad isteach san Ord agus faoi na tograí Gaeilge a raibh siad bainteach leo.

Two Jesuits talk about their lives and about the work they have done since they went into the Order. Alan McGuckian talks about teaching and the time he spent in Canada and in the Philippines. Frainc Mac Brádaigh talks about his work in Maghaberry Prison, about a pilgrimage he undertook and about the time he spent in France. They both talk about why they became Jesuits and work they have done in Irish.