Details

This film is subtitled.

Ar Oileán Gabhla a reachtáil an Cumann Ailtireachta agus Oidhreachta Uladh Scoil Samhraidh chun séan scileanna tógála a theagasc do dhaoine agus chun Teach Charlie Ned a athdhéanamh sa dóigh tradisiúnta.

The Ulster Architectural and Heritage Society ran a Summer Building School on Gola Island to teach people traditional building skills and to renovate Charlie Ned House in the traditional way.

Leave a Reply