Details

Cuntas ar Eddie Keenan, fear clúiteach i measc pobal na Gaeilge. Insíonn sé scéalta faoina shaol agus na rudaí atá déanta aige.
Portráid den phoblachtánach Eddie Keenan (Éamonn Ó Cianáin), fear clúiteach i measc phobal na Gaeilge. Insíonn sé scéalta faoina shaol agus faoin mhéid atá bainte amach aige thar na blianta. D’éalaigh Eddie ó Phríosún Bhóthar Chromghlinne i mBéal Feirste mar dhéagóir sna 1940í agus insíonn sé scéal dochreidte ní amháin faoin éalú le Bird Doherty agus Liam Burke ach faoina eachtraí ina dhiaidh sin agus é ar a sheachtaint sular cuireadh é faoi ghlas sa Churrach le linn an Dara Cogadh Domhanda. Bhí sé ar na chéad phoblachtánach a imtheorannaíodh i mí Lúnasa 1971, agus bhí sé i ngéibheann ar feadh níos mó ná bliain. Mharaigh dílseoirí a iníon agus a chliamhain in 1976.

A profile of republican Eddie Keenan, a man well-known amongst the Irish language community. He tells stories of his life and his many achievements over the years. Eddie escaped from the Crumlin Road Gaol in Belfast as a teenager in the 1940s and tells an incredible story not only of the escape with Bird Doherty and Liam Burke but of his subsequent adventures on the run before being locked up in the Curragh during World War II. He was one of the first Republicans interned in August, 1971 and was held for over a year. His daughter and son-in-law were killed by Loyalists in 1976.