Details

Art exhibition held in the Cultúrlann showcasing the work of Caoimhghin Ó Croidheáin, a Dublin Artist whose subjects include international issues, everyday scenes and the political history of Ireland, stretching back over 400 years.

Irish with English subtitles. Funded by the Irish Language Broadcast Fund.

Craolfar gearrscannán dar teideal ‘Assembly in the Marketplace’ ar Northern Visions, ar seirbhís áitiúil teilifíse do cheantar Bhéal Feirste é, dé Chéadaoin seo chugainn, an 15ú Samhain agus athchraolfar é ag an deireadh seachtaine. Tabharfaidh an scannán seo léargas ar shaothar Chaoimhghín Uí Chroidhdeáin, ealaíontóir a bhfuil taispeántas ar siúl aige faoi láthair i gCultúrlann Mac Adam O Fiach.

Léiríodh an clár seo mar chuid de scéim oiliúna a reáchtálann NvTv i gcomhar leis an gCiste Craoltóireachta Gaeilge (CCG) ar bhonn bliantúil. Faigheann NvTv maoiniú ón CCG le oiliúint a chur ar fáil do bheirt a bhfuil Gaeilge líofa acu. Le linn dóibh a bheith ar socrúcháin oiliúna le NvTv, tugann an bheirt faoi chlár cuimsitheach oiliúna ina bhfoghlaimíonn siad scileanna taighde, fuaime, ceamara agus iarléiriú. Beidh ‘Assembly in the Marketplace’ ar an gcéad gearrscannán a léirigh an bheirt atá ag gabháil don scéim i rith na bliana seo.

“Bhain muid an-chuid sochair agus taitnimh as déantús an chláir seo”, a deir Ray Lawlor, duine den bheirt atá i mbun na scéime i mbliana. “Idir an bheirt againn, rinne muid an clár ina iomláine a chur le chéile”.

“Measaim gur clár thar a bheith suimiúil é”, a deir Chrissie Ní Loinsigh, páirtnéir Ray ar an scéim. “Ealaíontóir polaitiúil é Caoimhghín agus cuireann sé lón machnaimh os ár gcomhair ina chuid saothair. Ach míníonn Caoimhghín sa chlár gur fadhb í seo do ealaíontóirí sa lá atá inniu ann; go mbíonn siad idir dhá thine Bhealtaine. Déantar gearán fúthu má úsáideann siad íomhánna conspóideacha agus cúrsaí reatha mar spreagadh dá saothair ealaíne agus cáintear iad fosta mura n-úsáideann siad cúrsaí comhaimseartha ina gcuid saothair”.

Cuireadh tús leis an scéim oiliúna a bhfuil Chrissie agus Ray ag glacadh páirte inti i mí Mheán Fómhair 2006 agus cuirfear clabhsúr léi mí Lúnasa 2007. Scéim lán-aimseartha is ea í agus leanfaidh an bheirt ar aghaidh ar feadh na bliana ag léiriú cláracha a chraolfar ar NvTv. Is iar-theicneoir é Ray a bhfuil taithí na mblianta bainte amach aige ag obair i saotharlanna agus ag monarchan. Is ceoltóir é fosta leis an mbanna ceoil ‘Tin Pot Operation’. Is céimí nua-cháilithe í Chrissie a bhfuil céim sa Ghaeilge agus sa Bhéarla díreach bronnta uirthi ag Ollscoil na Banríona. D’oibrigh sí le stáisiún raidió na hollscoile le linn di a bheith ag gabháil dá céim.

Comments are closed.